SVETOVANJE ŠOLARJEM

SVETOVANJE OB VSTOPU V ŠOLO

Šest letniki so po zakonu šoloobvezni. Vsak otrok pa je poseben, ima svoja močna področja, pa tudi stiske, ki jih starši in vzgojitelji dobro poznate. Ob vstopu v šolo je pomembno, da ste starši pomirjeni ob tem, da bo prehod za vašega otroka potekal brez nepotrebnih zapletov ter da bo vaš otrok tudi v šolo rad hodil, z veseljem pridobival nova znanja, veščine ter sklepal nova prijateljstva.

V kolikor ob prihajajočem vpisu v šolo dvomite in se sprašujete, ali je vaš otrok pripravljen za vstop v šolo, ali bi bila smiselna odložitev šolanja, priporočamo pogovor s strokovnjakom.

Pri nas boste dobili konkretne usmeritve, kako pomagati vašemu otroku, da mu prihajajoče šolsko leto ne bo prineslo še dodatnega stresa in obremenitev, ter da bo skozi šolska vrata vstopil z veseljem.

Pripravljenost vašega otroka za vstop v 1. razred lahko preverimo tudi s psihološkimi testi.

Cena svetovalnega razgovora je 55 eur.

Cena psihološkega testiranja ob vstopu v šolo (vključuje tudi poročilo za šolo) je 55 eur.

KARIERNO SVETOVANJE OB PREHODU V SREDNJO ŠOLO

Izbor srednje šole je lahko za bodoče dijake velik korak, ki jih pelje bliže njihovih poklicev, kjer bodo lahko kar v največji meri živeli in nadgrajevali svoje talente in močna področja. Če pa mladostnikovi interesi niso jasno izraženi, če je motivacija za učenje šibka, če imajo veliko dvomov v svoje sposobnosti in če ocene niso najboljše, pa je prehod v srednjo šolo lahko poln stisk in strahov. V teh primerih priporočamo pogovor s strokovnjakom.

Pri nas bomo tekom svetovalnega razgovora odpravljali dvome pri odločanju za srednjo šolo.

Pri nas lahko tudi s psihološkimi testi preverimo interese in močna področja vaših mladostnikov.

Cena svetovalnega razgovora, ki lahko vključuje tudi psihodiagnostiko, je 55 eur.

PSIHOLOŠKO TESTIRANJE

Pri nas lahko preverite sposobnosti vašega otroka, njegovo koncentracijo oz. nadarjenost v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.